Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSUKONKURS

Organizatorem konkursu jest Fundacja Luna Plus.Konkurs organizowany jest w ramach 8. UKRAÏNA! Festiwal Filmowy.
W konkursie mogą brać udział filmy krótkometrażowe: fabularne, dokumentalne, animowane, nie dłuższe niż 35 minut, wyprodukowane w latach 2021–2023:
– produkcji ukraińskiej

– produkcji polskiej oraz innych państw (produkcje związane z Ukrainą poprzez np. tematykę, miejsce realizacji czy udział ukraińskich aktorów i/lub twórców).
TERMIN ZGŁASZANIA FILMÓW
31.07.2023

ZGŁOSZENIE FILMU
Filmy do selekcji zgłaszać należy następująco: wypełnić kartę zgłoszenia online dostępną na www.ukrainaff.com przesłać link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube). W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer itp.) nie będą akceptowane.
WYNIKI SELEKCJI
O selekcji filmu do programu zgłaszający zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu pocztą elektroniczną. Lista filmów wybranych do konkursu umieszczona zostanie na stronie www.ukrainaff.com. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu festiwalu, zgłaszający
zobowiązany jest do dostarczenia kopii pokazowej w formacie DCP, ProRes (plik MOV) lub H264 (plik MP4/MOV) w najwyższej rozdzielczości, materiałów dotyczących filmu, m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i biografii reżysera, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim i/lub gotowego pliku
napisów w formacie .srt, informacji technicznych oraz trailera w terminie 7 dni od otrzymania informacji o kwalifikacji do konkursu. Niedozwolone jest przesłanie kopii pokazowej z wtopionymi napisami angielskimi. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu:
konkurs@ukrainaff.com.

PROJEKCJE FESTIWALOWE
POKAZY
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z festiwalu. Pokazy festiwalowe odbywać się będą w kinie oraz online. Pokazy online będą dostępne wyłącznie na terytorium Polski i prezentowane podczas festiwalu na
platformie VOD.
KOPIE POKAZOWE
Kopie projekcyjne należy dostarczyć elektronicznie w formacie DCP lub innym (pozwalającym na utworzenie formatu DCP), po akceptacji przez Festiwal w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu filmu do konkursu. Kopie pokazowe powinny zostać wgrane na serwer Festiwalu lub przesłane drogą elektroniczną. Kopie projekcyjne wgrane na serwer Festiwalu zostaną usunięte po upływie dwóch tygodni od jego zakończenia.
JURY
Filmy oceniać będzie jury profesjonalne składające się z przedstawicielek i przedstawicieli środowisk filmowych z Polski i Ukrainy, oraz jury społeczne, składające się z pasjonatek i pasjonatów kina (niezwiązanych zawodowo z środowiskiem filmowym).
NAGRODY JURY
Przewidujemy w konkursie następujące nagrody:
– Nagroda Jury dla najlepszego filmu,
– Nagroda Jury społecznego dla najlepszego filmu,
– Jurorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia,
– Pula nagród wynosi 1000 euro.
Członkowie Jury podejmują decyzję większością głosów w głosowaniu jawnym.
Filmy zakwalifikowane do konkursu biorą jednocześnie udział w plebiscycie publiczności.
PROMOCJA
Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w drukach i komunikatach prasowych. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do filmu, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez właściciela praw do filmu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie. Filmy
pokazywane są w czasie festiwalu dwukrotnie w kinie oraz online na platformie VOD. Nagrodzone
filmy pokazywane są również na zakończenie festiwalu i podczas kolejnej edycji. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy
reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu. Zgłoszenie filmu do udziału w UKRAINA! Festiwalu Filmowym jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).