Ukraina! Festiwal Filmowy logo

Konkurs na najlepszy film krótkometrażowy w ramach 6. UKRAINA! Festiwal Filmowy.

Najważniejsze informacje:

 • W konkursie mogą brać udział filmy krótkometrażowe: dokumentalne, animowane i fabularne, nie dłuższe niż 35 minut, wyprodukowane w latach 2019-2021:
  • - produkcji ukraińskiej
  • - produkcji polskiej oraz innych państw (produkcje związane z Ukrainą poprzez np. tematykę, miejsce realizacji czy udział ukraińskich aktorów i/lub twórców)
 • Festiwal pobiera opłatę za zgłoszenie filmu w wysokości 10 EUR.
 • Filmy można zgłaszać do 30.06.2021
 • Nagroda dla najlepszego filmu: 500 euro
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regułaminie.

Конкурс короткометражних фільмів 6. УКРАЇНА! Кінофестиваль (U!FF)

Найважливіша інформація:

 • У конкурсі можуть взяти участь короткометражні фільми: документальні, анімовані і художні, тривалістю до 35 хвилин, які випродуковано у 2019, 2020 та 2021 роках:
  • - української продукції,
  • - польської та закордонної продукції (продукції, які зв'язані з Україною, на приклад, тематикою, місцем реалізації чи завдяки участі українських акторів)
 • Оплата за подання заявки на конкурс виносить 10 євро
 • Термін подачі заявок - до 30.06.2021
 • Нагорода у розмірі 500 євро для найкращого фільму.
 • Детільна інформація про конкурс знаходиться в Регламенті Конкурсу.

Short film competition - 6th UKRAINE! Film Festival

Important information:

 • The competition is open to short films: documentaries, animated and feature films, not longer than 35 minutes, produced in 2019-2021:
  • - Ukrainian productions
  • - Polish and foreign productions (productions related to Ukraine by e.g. subject matter, place of filming or participation of Ukrainian actors and/or artists)
 • The festival charges a film submission fee of 10 EUR
 • Films can be submitted until 30.06.2021
 • Prize for the best film: 500 euro
 • Detailed information on the competition can be found in the Regulations.

Formularz zgłoszeniowy / Формуляр участі / Participation form

Pola zaznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia / Поля зазначені * є обов'язковими / Fields marked with * are mandatory

Informacje o filmie / Інформація про фільм / Film information

Twórcy / Знімальна група / Crew

Zgłaszający / Аплікант / Submitter Information