22 października serdecznie zapraszamy na spotkanie z Olegiem Sencowem, ukraińskim reżyserem, który po sprzeciwie wobec rosyjskiej aneksji Krymu został aresztowany i skazany na dwadzieścia lat łagru o zaostrzonym rygorze.

Miejsce: Klubokawiarnia Prdon, To Tu Aleja Armii Ludowej 14, 00-637 Warszawa (metro Politechnika)

Od pierwszej edycji festiwalu zwracaliśmy uwagę publiczności na jego trudną sytuację, a także zachęcaliśmy do wsparcia kampanii na rzecz jego uwolnienia.

W ramach poprzednich edycji festiwalu pokazane zostały filmy „Gracz” w reż. Sencowa oraz film dokumentalny „Oleg Sencow vs. Federacja Rosyjska“, w reż. Askolda Kurova, który zdobył nagrodę publiczności w 2017 r. Oleg Sencow był wspierany przez europejskie środowisko filmowe, które walczyło o jego uwolnienie. 7 września 2019 roku podczas wymiany więźniów został uwolniony i wrócił do domu.

Rozmowę poprowadzi Janusz Wróblewski, dziennikarz filmowy, redaktor tygodnika Polityka.